Supercompensatie

Supercompensatie kun je verdelen in 4 fasen, het principe: belasting – herstel – supercompensatie – daling:

FASE 1: Training
FASE 2: Herstel
FASE 3: Supercompensatie
FASE 4: Daling tot beginniveau

Fase 1: Om de supercompensatie winst te bewerkstelligen moet de training aan een overload trainingsprikkel voldoen. Dit houd in dat een training dusdanig zwaar moet zijn dat je de lichaamsbalans ‘homeostase’ word verstoord. Homeostase: Dit is de 0-lijn ook wel basisconditie genoemd.

Fase 2: Herstel is erg belangrijk, zo ook de timing! De duur van de herstelfase, en dus de optredende supercompensatie, is afhankelijk van de toegepaste trainingsmethode en getraindheid. Dit kan variëren van 24 – 96 uur.

Fase 3: De supercompensatie-fase, is de fase waar het prestatievermogen omhoog gaat, deze fase leent zich dus uitstekend om de volgende overload trainingsprikkel. Dit houd in dat je dus ook wat zwaarder kan en moet trainen om weer de supercompensatie in werking te laten treden.

Fasen 4: Daling tot beginniveau, houd in de je te laat bent met de volgende training en dus de supercompensatie mist. Je zal dan ook met de training niet tot nauwelijks meer kunnen dan de vorige training.

een vertaalslag

Als je 1x in de week aan sport doet dan zullen jouw prestaties niet verbeteren en ben je onderhoudend bezig.
Met 2x per week trainen maak je al een verschil en zul je langzaam maar toch progressie boeken.
Pas met 3x per week trainen zul je echt stappen maken en gaan voelen dat jouw lichaam getraind is.